Kotikonttoriaikakausi räjähti käsiin vuonna 2020, kun kaikki mahdolliset ja mahdottomat työpaikat siirrettiin koteihin pandemian vuoksi. Yhtäkkiä kotitoimistossa opiskelivat ja työskentelivät niin lapset kuin aikuisetkin ja kotien tuli venyä uusiin käyttötarkoituksiin ennenkuulumattomalla tavalla.

Kotitoimiston pohjana on se, että työt ja opiskelut voi hoitaa internetissä. Aiemmin etätöitä on rajoittanut välineistön ja ohjelmistojen olemassaolo ja saatavuus, mutta myös luottamuspula, sillä esihenkilöt ja opettajat eivät ole voineet luottaa siihen, että kotona tehdään oikeasti töitä. Pandemia-aika kuitenkin opetti, että työnteko kotoa käsin sujuu hyvin ja opiskelut on mahdollista hoitaa kotoa vaikka se vaikuttaakin esimerkiksi sosiaaliseen elämään ja heikentää joidenkin oppilaiden taitotasoa.

Yhtä kaikki kotitoimisto on tullut jäädäkseen, sillä luottamus ja töiden teon mahdollisuus kotona on parantunut ja kotityöskentelystä on tullut useilla aloilla tapa. Kotitoimistotyöskentely vaatii kuitenkin vielä opettelua, sillä sohvan reunalla kököttäminen ja sylissä olevan ruudun tuijottaminen vaikuttavat negatiivisesti terveyteemme pitkällä aikavälillä. Vuosia opetellut ergonomia-asiat ovat päässeet unohtumaan tai hyvää ergonomiaa vaikeuttaa kotitoimiston puutteellinen välineistö tai vähäinen tila.

Ergonomia on kuitenkin yhtä kuin terveys, sillä pitkäaikainen työskentely väärissä asennoissa vaikuttaa suoraan terveyteemme. Lue tämä postaus ja nappaa talteen tärkeimmät vinkit ergonomiaan kotitoimistolla nyt ja jatkossa!

Mitä on ergonomia ja miksi se on tärkeää?

Ergonomia ei ole pelkkä sanahirviö vaan tarkoittaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on varmistaa se, että ihmiset voivat hyvin myös työnteon aikana, eikä pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia synny. Ergonomia koostuu tekniikasta ja toiminnasta ja niiden yhteispelillä pyritään vaikuttamaan ihmisten turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin ja näin järjestelmien tehokkuuteen ja häiriöttömyyteen.

Ergonomia ei ole työnantajan vastuulla oleva asia tai projekti, jota hoidetaan silloin kun ehditään vaan kyseessä on jokaisen työntekijän vastuulla oleva asia, jolla autetaan heitä itseään. Sana ergonomia tulee kreikan kielestä ja sen sanoista ergo eli työ ja nomos eli luonnonlait.

Ergonomia on erilaista työstä ja toimialasta riippuen. Fyysisessä työssä ergonomiaan liittyy esimerkiksi nostamiseen liittyvät tekniikat ja apuvälineet, kun taas toimistotyössä pelataan enemmän asennoilla ja keskitytään tauottamaan työtä oikein.

Pandemia-ajan ergonomiaa kotitoimistossa on se, että pyritään varmistumaan siitä, että kotona käytettävä työpiste ja välineet ovat vähintään yhtä hyviä kuin vastaavat toimistolla. On tärkeää, että samat normit täyttyvät ja olisi loistavaa, mikäli kotona päästään vielä parempaan hyvinvoinnin tilaan kuin toimistolla työtä tehdessä. Kotona yksin tehtävä työ on monilla tavoin parempaa kuin avokonttorissa vietetty aika, sillä rauhallisuus ja hiljaisuus auttavat usein saavuttamaan keskittyneen tilan ja näin ollen nostamaan tehokkuutta. Kotona tulisi kuitenkin huomioida valaistus, työskentelyasento ja tauotukset, jotta terveys ei kärsi siitä.

Ergonomia on tärkeää, koska se auttaa välttämään ammattisairaudet ja edesauttaa terveellistä vanhuutta ja eläkeikää, jolloin pitkän työelämän rasitukset alkavat usein näkyä ja tuntua. Jatka lukemista ja nappaa vinkit kotitoimiston ergonomiseen uudelleensuunnitteluun!

Varmista ergonomia oikeilla välineillä!

Ergonomisen kotitoimiston suunnittelu lähtee liikenteeseen työpisteen asettelulla ja paikan valinnalla. Pienessä asunnossa vaihtoehtoja ei välttämättä ole, mutta pyri etsimään rauhallinen työpaikka, jossa ei vedä ja jossa on riittävästi valoa, muttei kuitenkaan ikäviä heijastuksia. Sijoittelussa kannattaa miettiä myös vapaa-aikaa, sillä työpisteellä ei välttämättä halua viettää aikaa iltaisin tai viikonloppuisin, ja sen saattaa haluta pois silmistä ja mielestä. Näin ollen erilaiset siirrettävät tai purettavat ratkaisut saattavat tulla kyseeseen tai voit rakentaa työpöydän vaikkapa vaatehuoneeseen tai varastotilaan, jossa et muuten käy.

Kun työpisteen valinta on tehty, tulee kuvioihin työpöydän ja –tuolin valitseminen ja hankinta. Usein työnantaja saattaa tulla vastaan näissä hankinnoissa ja ostaa tai lainata työntekijälle välineistöä kotikäyttöön. Tällöin kyseessä on kuitenkin yleensä jokin toimiston perusvarustukseen kuuluva pöytä ja tuoli, jotka ovat ehkä ergonomisia, mutta eivät välttämättä monikäyttöisiä tai sisustuksellisia. Hyvä työtuoli voi olla toimistotuolin näköinen, mutta se voi olla parhaimmillaan myös sisustuksellinen, kaunis ja monikäyttöinen. Kerromme kuitenkin kauniin kotitoimiston luonnista vielä hieman myöhemmin.

Ota pöydän valinnassa huomioon se, että sen tulee olla sinulle sopivat korkuinen tai siinä tulee olla säätömahdollisuus. Mikäli pöytää käyttää useampi käyttäjä, voi säädettävä pöytä olla järkevä ratkaisu. Oikeaan lopputulokseen päästään kuitenkin myös säädettävän tuolin ja jalkatuen avulla. Tuolin tulee olla sellainen, jolla on mukava istua, mutta joka tukee selkää ja joka on käyttäjänsä mukaan sovitettava. Tarvittaessa lisätukea saa esimerkiksi hankkimalla selkätukityynyn tai muita apuvälineitä.

Työpisteen korkeutta ja pään asentoa voi lisäksi säätää hankkimalla läppäritelineen, joka auttaa ergonomiassa ja mahdollistaa muun muassa työskentelyn seisoma-asennossa. Seisominen ja istuminen sopivina annoksina auttavat jaksamaan työpäivän ja pitävät terveyttä yllä. Työpisteen ergonomiaa voikin parantaa seisomisen osalta muun muassa hankkimalla seisomamaton ja lisäksi investoimalla hiireen, näppäimistöön ja lisänäyttöön ja muihin apuvälineisiin, jotka auttavat pitämään asennon hyvänä ja monipuolisena koko työpäivän.

Ei ole yhtä hyvää työasentoa, joka toimisi pitkään, sanotaan. Lue lisää aktiivisista keinoista vaikuttaa ergonomiaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osuudesta seuraavasta kappaleesta!

Kokonaisvaltainen terveys ja elämäntavat ovat tärkeitä

Ihminen ajattelee usein, että terveys on ikuista, eikä sitä osaa arvostaa ennen kuin sen menettää. Terveyden huononeminen työnteon takia onkin todella tyhmää, sillä mikään työ ei ole kipujen tai sairauksien arvoista vaan omasta hyvinvoinnista tulisi pitää huolta myös työelämässä.

Kokonaisvaltainen terveys eli kehon ja mielen hyvinvointi onkin erittäin tärkeää, sillä fyysiset ongelmat vaikuttavat henkiseen puoleemme ja henkisen terveyden aallonkarikko vaikeuttaa fyysisen kunnon ylläpitoa. Jokaisen ihmisen tuleekin löytää sellainen tasapaino itselle sopivia asioita, jotka pitävät mielen virkeänä, mutta varmistavat myös sen, että fyysinen kunto pysyy hyvänä. Kokonaisvaltainen terveys onkin ennen kaikkea asioiden tasapainottelua ja oman elämän herrana olemista.

Elämäntavat, niin fyysiset kuin psyykkisetkin, vaikuttavat terveyteemme. Töissä jaksaminen vaikuttaa vapaa-aikaan ja vapaa-ajan tekemiset töihin. Näin ollen myöskään työergonomiaa ei tulisi sulkea ulos kokonaisvaltaisen terveyden tavoittelusta.

Töissä jaksamiseen vaikuttaa se, että vapaa-ajan tulee olla balanssissa ja terveyden ja sosiaalisten suhteiden tulee olla kunnossa. Toimistolla istuminen aiheuttaa lihasjumeja ja kaloreita palaa vähän, joten toimistotyöntekijälle liikunta vapaa-ajalla on usein tarpeellista. Myös hieronta on hyvä keino hoitaa tietokonetyön uuvuttamia niska- ja selkälihaksia. Muista siis ergonomia, mutta älä unohda myöskään vapaa-ajan merkitystä!

Ergonomian ei tarvitse tarkoittaa rumaa kotia!

Ergonomisen työpisteen luominen on siis tarpeen, mikäli suunnittelet kotoa työskentelyn jatkamista tai olet vaikkapa yrittäjä, joka tekee töitä kotoa käsin. Kotitoimiston sisustaminen toimistokalusteilla ei kuitenkaan välttämättä kiinnosta, sillä me suomalaiset olemme trendikkäitä sisustajia, joita miellyttää yleisesti ottaen puhdas ja simppeli koti.

Ergonomian ei siis tarvitse tarkoittaa rumia kalusteita rumassa kodissa vaan voit tehdä oman näköisesi valinnat. Voit sisustaa kotitoimistosi kukilla tai kasveilla, mikäli niin haluat, sillä visuaalinen kauneus ja siisteys auttaa myös työssä jaksamisessa ja viihtymisessä. Valitse siis kauneimmat ergonomiset huonekalut, lisää ergonomiaa tyynyin ja tuin ja voi paremmin!

Katso lisävinkkejä ja tuotteita kotitoimiston ergonomian parantamiseen täältä.