Turvallisuus on kaikki kaikessa ja haluamme pitää huolta niistä tutuista ja sukulaisista, jotka ovat heikommassa asemassa. Suvun vanhimpien ja lasten turvallisuus onkin meidän luonnollinen kiinnostuksen kohteemme, jonka varmistamiseksi näemme mielellämme vaivaa ja käytämme rahaa. Turvallisuusalalla kehitetäänkin jatkuvasti erilaisia ratkaisuja, joiden avulla turvallisuudentunnetta voidaan parantaa ja nostaa. Turvapuhelin on yksi näistä ratkaisuista.

Etenkin kotona asuvien vanhusten turvaksi on luotu erilaisia turvanappeja, turvarannekkeita ja muita keinoja, joiden avulla apua voi kutsua mikäli ei pääse tavallisen puhelimen luokse. Kaatuminen on yleinen tapaturma, jonka seurauksena lonkka tai esimerkiksi jalka voi murtua, eikä ihminen pääse enää lattialta ylös omin voimin. Turvapuhelin auttaa tällaisissa tilanteissa ja voi pelastaa sairauskohtauksen tullessa vaikkapa hengen.

Lue tämä postaus ja kuulet lisää turvapuhelimesta ja siitä, kenen sellainen kannattaisi hankkia!

Mitä tarkoittaa turvapuhelin?

Turvapuhelin on laite, joka perustuu matkapuhelinteknologiaan, mutta joka on mukautettu apuvälineeksi esimerkiksi senioreille. Turvapuhelin voi myös olla sellaisen työntekijän turva, joka saattaa kohdata väkivaltaisia asiakkaita tai siitä voi hyötyä vaikkapa perussairauden omaava henkilö ilman senioristatusta.

Toisin sanoen turvapuhelin on matkapuhelin, jota käytetään avunpyynnön lähettämiseksi, kaiutinpuheluun, paikantamiseen tai esimerkiksi terveyden ja elintoimintojen seurantaan etänä. Turvapuhelimia on erilaisia mutta yhteistä niillä kaikilla on se, että laitteen on tarkoitus kulkea mukana koko ajan, sillä ikinä ei tiedä milloin hätä on suurin. Laite onkin usein esimerkiksi ranteessa tai kaulassa roikkuva ja se koostuu joko kaiutinpuhelimesta ja turvarannekkeesta tai tukiasemasta ja turvarannekkeesta.

Miten se toimii?

Turvapuhelimia on erilaisia ja eri merkkisiä, mutta ne kaikki perustuvat samaan toimintaperiaatteeseen. Laite kulkee aina mukana ja sisältää usein paikannusominaisuuden GPS tai LBS –teknologialla, ja napin, jolla voi kutsua apua. Turvapuhelimeen voidaan tallentaa yksi tai muutama numero, joihin avunpyynnön voi laittaa nappia painamalla. Myös kaiutinpuhelut ovat mahdollisia ja usein turvapuhelimeen voi soittaa tietyistä numeroista ilman, että vastaanottajan täytyy varsinaisesti ottaa puhelua vastaan. Näin voidaan tiedustella käyttäjän terveydentilaa ilman, että hän ylettyy käyttämään puhelinta.

Uusimmat mallit ovat ranteessa pidettäviä matkapuhelimia, eli niiden kanssa voi poistua myös kotoa ja niiden käyttämistä voi jatkaa. Puhelimelle voi asettaa jonkin tietyn käyttöalueen ja mikäli käyttäjä poistuu tältä alueelta, tulee valvojan puhelimeen asiasta viesti. Näin esimerkiksi voidaan valvoa sitä, ettei muistisairas vanhus pääse kovin kauaksi kotoa.

Turvapuhelin voi olla myös niin sanottu senioripuhelin, jonka mukana tulee turvaranneke tai kutsupainike. Sen avulla varsinainen puhelin soittaa tai laittaa tekstiviestin ennalta määrättyyn numeroon. Avunpyynnön voi asettaa menemään esimerkiksi lähiomaiselle tai lähisairaanhoidon työntekijälle.

Millaisia ovat turvapuhelimen käyttökohteet?

Turvapuhelinten käyttökohteita on paljon, sillä Suomen väestö vanhenee ja vanhustenhoidon resurssipula niin työntekijöiden, kuin rahankin osalta on todellinen ongelma. Yhä useammin vanhus asuu kotona mahdollisimman pitkään, sillä laitoshoitoon lähettäminen ei onnistu tai tunnu inhimilliseltä. Yhä useammin lapset ja lapsenlapset ovat kuitenkin äärimmäisen kiireisiä ja yksinäisyys on todellinen ongelma.

Yksinäisyys ja kotona asuminen ovat huono yhdistelmä, sillä mikäli jotain käy ja lähiomaisia tai hoitotahoa ei ole, saattaa kaatunut vanhus jäädä lattialle makoilemaan pitkäksikin aikaa. Turvapuhelimen nappi mahdollistaakin avun saamisen myös silloin, kun jotain käy, eikä liikkuminen omin avuin enää onnistu. Turvapuhelimet ovatkin käytössä paitsi kotisairaanhoidon, myös omaisten aloitteesta, sillä usein sukulaisesta haluaa pitää huolta vaikka päivittäiset vierailut eivät olisikaan syystä tai toisesta mahdollisia.

Toinen käyttökohde on esimerkiksi dementoituneen vanhuksen valvonta. Kotona asuva muistisairas on riski, sillä hän saattaa lähteä vaeltelemaan ilman päämäärää ja joutua näin ongelmiin. Myös laitoksista karkaa vanhuksia, jotka vain haluavat kotiin oman perheen, eli äidin tai isän luokse. Vanhuksia ei voi kuitenkaan lukita tai sitoa paikalleen ja näin ollen seuraaminen GPS:n avulla on hyvä mahdollisuus löytää kadonnut ennen pahimman tapahtumista.

Turvapuhelimesta voi hyötyä myös esimerkiksi epileptikko tai diabeetikko, jonka kunto heikkenee nopeasti. Myös töissä turvapuhelimen pitäminen on aiheen esimerkiksi sosiaalitoimessa tai terveydenhoidon alalla, jossa asiakas saattaa olla tarkoituksella tai tietämättään vaarallinen tai väkivaltainen. Turvapuhelimella kollegan tai viranomaisen apu on nopeasti paikalla.

Miksi turvapuhelin on järkevä hankinta?

Turvapuhelin on järkevä hankinta siksi, koska sen avulla vanhuksesta tai esimerkiksi itsestään voi pitää huolta edullisesti. Turvapuhelin onkin parhaimmillaan edullinen henkivakuutus, joka pelastaa oman tai toisen hengen ja pienentää vaikkapa kaatumisesta tullutta traumaa ja näin helpottaa myös paranemista.

Turvapuhelin on hyvä hankinta myös siksi, että sen avulla vanhus voi asua omassa kodissa pidempään. Omassa kodissa asumisella katsotaan olevan paljon positiivisia terveysvaikutuksia, sillä vanhus pysyy toimintakykyisenä pidempään. Kun asiat ovat tutuissa paikoissa ja rutiinit säilyvät, on esimerkiksi muistisairaan vanhuksen helpompaa pitää itsestää huolta ja välttyä onnettomuuksilta. Kotona asuminen parantaa myös terveydenhoidon kantokykyä ja auttaa omaisia ja läheisiä, joille voi kaatua muuten maksettavaksi suuri kuukausimaksu.

Turvapuhelin parantaa myös turvallisuudentunnetta, sillä sen kantaja kokee, että apua on saatavilla jos jotain käy. Myös toisella puolella oleva vastaanottaja voi olla hyvin mielin, sillä hän tietää, että mikäli mitään ei kuulu, on kaikki todennäköisesti kunnossa.

Turvapuhelin saattaa pelastaa työntekijän hengen tilanteessa, jossa hän joutuu vaaraan eikä pääse puhelimeensa käsiksi. Se voi lisäksi olla ensimmäinen puhelin lapselle, joka on vielä liian pieni saamaa oikeaa puhelinta. Turvapuhelimella voi soittaa pariin valittuun numeroon, jonka lisäksi vanhemmat näkevät halutessaan missä lapsi menee ja miten hänellä menee.

Kenelle turvapuhelin sopii?

Turvapuhelin sopii kenelle vain! Se on parhaimmillaan aktiivisuusrannekkeen näköinen koristeellinen ranneke ja sopii myös ulkonäöstään tarkalle ihmiselle. Se sopii vanhukselle, pitkäaikaissairaalle, lapselle tai riskialttiilla alalla työskentelevälle henkilölle. Se sopii naisille ja miehille ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin on saatavilla erilaisia ja erihintaisia ratkaisuja.

Turvapuhelin on hyvä hankinta, joka tuo älyominaisuudet vanhuksen elämään ilman, että hänen tulee ymmärtää niistä mitään. Mikäli vanha ihminen hyväksyy valvonnan ja sen, että hän saattaa altistua vaaroille ja hyötyy näin puhelimesta, on se hyvä hankinta. Mikäli mahdollista, esittele laite ja sen ominaisuudet ja käy laitteen toimintaa yhdessä läpi ennen käyttöönottoa!

Turvapuhelimen avulla voit unohtaa turvallisuushuolet helposti yhden laitteen avulla!